de Gebouwen

De gebouwen.

De R.K. Kerk is gelegen aan de Rekkenseweg, een doorgaande hoofdweg in het dorp Rekken.

KerktorenVoordat de bouw kon beginnen moest uiteraard grond?aangekocht worden. Daarvoor werden in 1870 twee percelen gekocht van landbouwer A. Kistemaker; het eerste een stuk heide- en bosgrond en het tweede een heideplaggenveld, samen voor de prijs van 201 gulden. Maar voor het kerkgebouw zelf en de bijbehorende begraafplaats was meer grond nodig en dus kocht men in hetzelfde jaar nog eens drie aaneen grenzende stukken grond. Het verhaal wil dat de voormalige eigenaars, J. Bouman en J.A. Butz, de grond slechts symbolisch verkochten voor fl. 400,- (ze schonken het eigenlijk) en daarna de eerste kerkmeesters van de parochie werden. Ook de derde verkoper, H. Olminkhof, vroeg slechts een bedrag ?op papier?.

Inmiddels was de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. A.J. Schaepman, akkoord gegaan met het voorstel om in Rekken een kerk te bouwen. De aangevraagde subsidie kon helaas niet verleend worden omdat ?? het bestek niet in orde bleek te zijn! Zodoende moest men op zoek naar andere financiering en werd er uiteindelijk in bijna het hele bisdom gecollecteerd voor de nieuw te bouwen kerk.

In 1871 kon met de bouw begonnen worden naar ontwerp van architect G. te Riele uit Deventer, onder toezicht van kerkbouwmeester Van Heukelom. Tegelijkertijd werd een zogeheten bijzondere (Rooms Katholieke) begraafplaats naast de kerk aangelegd. De kerk werd in 1872 ingewijd door .......

In 1904 werd nogmaals een perceel grond gekocht en wel het zgn. ?Kipstukke? direct naast de kerk. Opmerkelijk is dat er in oude documenten vermeld wordt dat de aankoop van deze grond, bedoeld voor de bouw van een pastorie naast de kerk, ook verhinderde dat er een protestantse buurman zou zijn (?..).