Avondwake en uitvaart

Traditioneel vindt de avondwake plaats op de avond vóór de uitvaart.
In deze tijd van individualisering is er echter steeds vaker een persoonlijke invulling.
Zo is er soms geen avondwake maar wel een uitvaartviering of neemt de avondwake de plaats in van de uitvaartviering en vindt de begrafenis of crematie in stilte plaats.
Uiteraard groeit ook de locatie Rekken mee met de tijd en zijn veel persoonlijke voorkeuren uitvoerbaar.
Dit alles vanzelfsprekend onder aansturing van de uitvaartonderneming en in overleg met het pastoresteam.

Heeft u een pastor nodig dan kunt u in het pastoresrooster zien wie er dienst heeft.
Dit rooster vindt u in “De Kerkklok” of op de centrale website van de Sint Paulusparochie.

Leden van de Werkgroep Avondwake stellen in overleg met de familie de liturgie van de Avondwake samen. In principe is degene die de Avondwake verzorgt ook aanwezig tijdens de uitvaart ter assistentie van de pastor.

Voorzitter en contactpersoon van de Werkgroep Avondwake:
Mevr. Gerrie Slütter            tel.: 0545 – 431 239.