Koren

Tekening OrgelDe locatie HH Martelaren van Gorcum heeft drie koren die de vieringen zeer regelmatig en enthousiast ondersteunen. Er is een Herenkoor, een Dameskoor en de Zang Groep Rekken.
De organist is dhr. Christo Guenov, hij is tevens dirigent van het Dames- en van het Herenkoor.

Wie graag zingt is uiteraard van harte welkom!

Herenkoor.
Contactpersoon: dhr. Jan Bongers ( voorzitter )         tel.: 0545-43 14 75.
Repetitietijden: vrijdagavond 20.00 uur (variabel afhankelijk van het rooster van vieringen).
Leden: ca. 12.

Dameskoor.
Contactpersoon: mevr. Annie Wantia ( voorzitter )     tel.: 0545- 43 12 58.
Repetitietijden: dinsdagochtend 8.45 – 9.45 uur (variabel afhankelijk  van het rooster van vieringen).
Leden: ca. 16.

Zang Groep Rekken.
Dirigent en coördinator: dhr. Jos ter Woorst               tel.: 0545-43 17 76.
Voorzitter: dhr. Arnold Lubbers.
De Zang Groep Rekken is een ‘middenkoor’ bestaande uit mannen en vrouwen van diverse leeftijden (ook jongeren). Het liturgisch repertoir bestaat uit meer algemeen populaire muziek.
Repetitietijden: maandagavond 20.00 – 21.00.
Leden: ca.12.