Werkvelden.

Binnen onze geloofsgemeenschap zijn de diverse kerkelijke activiteiten gebundeld in zogeheten ‘werkvelden’. Elders worden deze pastoraatsgroepen genoemd maar hun functie is hetzelfde.

 

Werkveld Bestuur vacant                  
Oecumene
Raad van Kerken
Parochieverband St. Paulus        
 
   
Werkveld Catechese vacant
Doopviering
Eerste Communie
Vormsel
Huwelijksvoorbereiding
Nieuwe katholieken 
 
   
Werkveld Diaconie/Pastoraat mevr. A. Müller
Ziekenbezoek
Communie-bezorging
Bedevaarten
 
   
Werkveld Gemeenschapsopbouw dhr. H. Bos
Bezoek geboorte
Bezoek nieuwe parochianen
Onderhoud kerk/pastorie/tuin/kerkhof
Beheer kerkhof
“Kerkklok”
Beheer “Los Hoes”
Kerk schoonmaak/koperpoetsen/wassen
 
   
Werkveld Liturgie
mw. B. Bongers
Gezinsvieringen
Avondwake incl. kruisjes maken
Woord en Communievieringen
Kindje wiegen
Opbouw Kerstkribbe
Kerkversiering
Kosters
Koren
Misdienaars