Pastoraatsgroep

 

Naast het organisatorische aspect van de locatie waarin de locatieraad voorziet, is pastorale zorg een wezenlijk onderdeel van ons samen-kerk-zijn.

Binnen de kerk kennen we 4 werkvelden: liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw.
De pastoraatsgroep ziet toe op een goede invulling van deze werkvelden en is een aanspreekpunt voor mensen die behoefte hebben aan pastorale zorg.
De pastoraatsgroep onderhoudt nauwe contacten met het pastoresteam.

In de St. Paulusparochie wordt nog gewerkt aan het opzetten van pastoraatsgroepen.
Ook de locatie Eibergen kent nog geen zelfstandige pastoraatsgroep. De taken worden waar mogelijk ingevuld