In en rond de H. Caeciliakerk

Voorzijde kerkDe Rietmolense kerk is een achtkantige koepelkerk met een zeer slanke, terzijde staande toren met uivormige spits. De krachtige vormgegeven kerk met traditionele details verrees in 1931-1932 naar zorgvuldig uitgevoerde plannen van C. Hardeman op de plaats van de uit 1836 stammende voorganger. De kerk werd in 1933 ingewijd. De kerkbanken, de kruiswegstaties en de heiligenbeelden uit de oude kerk werden in het nieuwe Godshuis herplaatst. De kerk is weliswaar oost-west georiënteerd, maar het koor is gericht op het westen. Zowel kerk als pastorie hebben de status van Rijksmonument, vallend onder de “jonge” bouwkunst. De kerk is een combinatie van axaal- en centraalbouw. Deze combinatie zorgt voor de betere ruimtewerking. De traditionele metselwerkarchitectuur blijkt uit de toepassing van grote overspanningen, bestaande uit bakstenen gewelven en uit de decoratieve toepassing van verschillende soorten en kleuren baksteen. Het inwendige van de kerk is uitgevoerd in rode baksteen met gele Utrechtse drielingen voor de gewelven.

De slanke toren van de kerk begint op een vierkante plattegrond en gaat vanaf ongeveer 6 meter hoogte over in een achtkant. De toren is 45 meter hoog en heeft een minaretachtige vorm. 

Interieur kerkDe centrale ruimte wordt overwelfd door een stervormig koepelgewelf waarvan de ribben rusten op consoles van siermetselwerk. De koepel wordt ondersteund door een achttal gemetselde pilaren.

 

Priesterkoor met tegeltableau'sDe Amsterdamse school komt hier tot uiting in het verticaal schoon metselwerk en in de vormgeving van de spitsboog glas-in-loodramen, de prachtige zeldzame tegelplateaus in het priesterkoor en de met mozaïek betegelde doopvont in de doopkapel.

BeschermvrouweDe beschermvrouwe van de kerk:
St. Caecilia.

Zij is ook afgebeeld in het gebrandschilderde glas van het spitsboogvenster boven de grote toegangsdeur.

DoopvontDe glas-in-loodramen en de tegelwerken dragen bij aan de symboliek van de kerk.

Links de betegelde doopvont in de doopkapel.

Maria-altaarHet Maria-altaar. Hier knielt de bruid bij een huwelijksinzegening tijdens het "Ave Maria" 
BiechtstoelBiechtstoel met daarnaast de kruisjes van de overledenen van de parochie van het lopende jaar
OrgelHet orgel

MariakapelAan de westzijde van de kerk bevindt zich een prachtige begraafplaats met graven van na 1960. De oude begraafplaats uit 1829 ligt tegenover de kerk. Deze begraafplaats werd in 1986 gesloten verklaard en is later opgeknapt.

Het daar nog aanwezige oude dodenhuisje is gerestaureerd en in 2005 ingericht als Mariakapel.

In de Mariakapel op de oude begraafplaatsIn de Mariakapel op de oude begraafplaats
De kerk gezien vanaf de oude begraafplaatsZicht op de kerk en oude begraafplaats vanaf de Mariakapel