Catechese

Catechese brengt de mensen in contact met de bronnen van hun eigen leven, met de bronnen van de Schrift en de kerkelijke traditie.

In dit leerproces wordt het levensverhaal van mensen in verbinding gebracht met het verhaal van God en de mensen.

De volgende werkgroepen zijn actief in het werkveld catechese:

dopen
eerste communie
vormsel
huwelijksvoorbereiding

Doopcatechese

Van ouders die hun kind willen laten opnemen in onze geloofsgemeenschap wordt verwacht dat zij zich twee avonden vrijmaken om samen met andere ouders te praten over doop, geloof en kerk en om samen de viering voor te bereiden. Een kind wordt namelijk in een gezin geboren en in een kerk gedoopt. Een kind dat gedoopt wordt, wordt opgenomen in de geloofsgemeenschap. Het gaat vanaf dat moment behoren bij al die mensen die geloven in Jezus. Door een gezamenlijke voorbereiding en vervolgens een gezamenlijke doopviering, krijgt de doop als opname in de gemeenschap een duidelijk herkenbaar gezicht.
Als u uw kind wilt laten dopen, kunt u dat doorgeven aan het locatiesecretariaat. De werkgroep neemt daarna contact met u op.

 naar begin

Eerste Communie

De werkgroep bestaat uit een coordinator en een contactpersoon van elke katholieke basisschool in Groenlo.
Elk jaar bereidt deze werkgroep samen met de ouders, de leerkrachten van groep 4 en de pastores, kinderen van groep 4 voor op de viering van Eerste Heilige Communie. Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle kinderen van groep 4 van de 5 katholieke basisscholen een brief en een aanmeldingsformulier om deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie. In oktober start de voorbereiding met een overleg tussen de werkgroep, de leerkrachten en de pastores waar o.a. alle data van b.v. de ouderavonden en alle andere activiteiten rond de voorbereiding worden afgesproken. De werkgroep verzorgt samen met de pastor de presentatieviering. De Eerste Heilige Communie viering wordt verzorgt door de werkgroep samen met ouders en pastor.

naar begin

Vormselvoorbereiding

Kinderen uit groep 8 van alle basisscholen in Groenlo en Zwolle worden door de werkgroep via een aantal bijeenkomsten (deels met ouders erbij) voorbereid op het Vormsel.

naar begin

Huwelijksvoorbereiding (St. Paulus)


Aan een huwelijksviering gaat een uitgebreide voorbereiding vooraf. Die vindt deels plaats samen met andere aanstaande paren (twee avonden), en één avond met de voorganger. In een folder die via het locatiesecretariaat te verkrijgen is, kunt u hier meer over lezen.
Een sacramentele huwelijksviering kan alleen in aanwezigheid van een priester. Om diverse redenen kan een bruidspaar afzien van een sacramentele huwelijksviering maar wil het toch Gods zegen vragen over de nieuwe levenskeuze. Dan ligt een gebedsdienst voor de hand. Eventuele kinderen kunnen wel in de kerk gedoopt worden. Tijdens de voorbereiding worden deze vormen van huwelijkssluiting besproken.
Voordat u afspraken maakt met andere organisaties is het van belang dat u eerst contact opneemt met het locatiesecretariaat om de datum van de kerkelijke dienst vast te leggen. Dit moet minimaal een half jaar van tevoren gebeuren. Huwelijksvieringen op zaterdag zijn slechts beperkt mogelijk. Een viering op zaterdag mag niet na 11.00 uur beginnen.
Contactpersoon: Trudy Korenromp (Groenlo)

naar begin