Secretariaat

Nieuwstad 12
7141 BD Groenlo
Tel. 0544 - 46 13 35

Banknummer:     NL96 RABO 011.73.06.150
Internet:            www.stpaulusparochie.nl
E-mail:           secretariaat@calixtusmaria.nl

Secretariaat geopend op dinsdag en donderdag
van 9.00 uur tot 11.00 uur.
(in juli en augustus alleen op donderdag)

Hier kunt u terecht voor:

  • het opgeven van misintenties
  • aanvragen voor doop en huwelijk

Ook voor informatie over:

  • eerste communie
  • vormsel
  • kerkradio
  • kerkbalans
  • de verschillende werkgroepen
  • het bespreken van de vergaderruimte enz.

In ons pastorale werk merken we hoe belangrijk bezoek en aandacht kan zijn. Daarom zijn er ook bezoekvrijwillig(st)ers in de parochie actief. 

In het grote werkgebied en minder pastores is het belangrijk te weten wie een pastor wil spreken. Daarom het verzoek dat u zelf of uw familie / kennissen doorgeven als er bezoek van een pastor gewenst is.

Ook voor actuele gegevens, zoals bijvoorbeeld opname in een ziekenhuis of het ontvangen van de communie thuis, kunt u bellen naar het secretariaat 0544 - 46 13 35.

st paulus parochiest paulus parochiest paulus parochiest paulus parochiest paulus parochiest paulus parochiest paulus parochie

Nieuws


22-01-2018
Maria Lichtmis op vrijdag 2 februari in Groenlo

Op vrijdag 2 februari vieren we het Feest van de Opdracht van de Heer in de tempel. We kennen dit Lees meer >>

13-01-2018
Inspiratie uit de Schrift en boekbespreking

Al een aantal jaren komen we met een aantal mensen een keer per maand bij elkaar om elkaar te bem Lees meer >>

13-01-2018
Huispaaskaarsen bestellen

Ook dit jaar biedt de locatie Neede u de mogelijkheid om een huispaaskaars te bestellen.
U k Lees meer >>

10-01-2018
De Maria Passie komt naar Gaanderen

The Passion is al enkele jaren een veel bekeken en beluisterd programma, waarin het lijden en ste Lees meer >>

03-01-2018
Lichtjesavond

In het fotoalbum is geplaatst een fotoverslag van lichtjesavond op de begraafplaats aan de Borcul Lees meer >>

01-01-2018
Lezing door Herman Scholte Albers: 'Voor wiens Gelaat ik sta'

Wie is God? Welk beeld hebben we bij God? Hoe is God verbeeld in beeldende kunst? Herman Scholte Lees meer >>

01-01-2018
Kerkbalans 2018: Geef voor je kerk

Bij gelegenheid van de viering van Kerstmis en de overgang naar het nieuwe jaar heb ik onze vrijw Lees meer >>

01-01-2018
Voortaan permanente inzameling voor de Voedselbank

In 2017 hebben de locatieraden van de Sint Paulusparochie u opgeroepen om in het eerste weekend v Lees meer >>

01-01-2018
Zondag van gebed voor de eenheid

Ieder jaar, in januari, vieren we, mensen uit verschillende kerken, onze eenheid, onze verbondenh Lees meer >>

01-01-2018
Beleidsadviesgroep Diaconie zoekt versterking

In september jl. hebben wij de locatieraden geïnformeerd over de voortgang van de Beleidsadv Lees meer >>

01-01-2018
Nieuws van het parochiebestuur (n.a.v. de vergadering van 19 december)

Op 19 december heeft het parochiebestuur weer vergaderd. Hieronder een overzicht van besproken pu Lees meer >>

22-12-2017
Communie voorbereiding

In het fotoalbum, de eerste voorbereiding en portretten van zij die de eerst Heilige Communie doe Lees meer >>

14-12-2017
Verenigd in gebed voor de vrede

Jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede.

< Lees meer >>

06-08-2017
Jan Klein Zeggelink (85), geboren in Beltrum, zorgt al 60 jaar voor zijn parochianen

Als kind wilde hij al priester worden. Jan Klein Zeggelink (85) heeft na 60 jaar priesterscha Lees meer >>