Parochiebestuur

Het bestuur van de St. Paulusparochie bestaat uit:

V.l.n.r: J. Lansink, G. Slotman, B. Brockötter, Pastoor H. de Jong, H. Bos en J. Hoffman (sinds 1 januari 2018 afgetreden).

Naam   Functie
Pastoor H.A.M. de Jong   Voorzitter
Dhr. G. Slotman (Gerard)   Vice-voorzitter
Vacant   Secretaris
Dhr. J.G. Lansink (Johan)   Penningmeester
Vacant   Portefeuille Personeel 
Vacant   Portefeuille Gebouwen
Dhr. H.J. Bos (Henk)   Portefeuille Begraafplaatsen en 2e penningmeester
Dhr. B.M. Brockötter (Berry)   Portefeuille Communicatie 

 

 

 

 

 

 

 

Het parochiebestuur vergadert een maal per zes weken. Naar aanleiding van de bestuursvergadering verschijnt een nieuwsbrief bestemd voor de locatieraden, zodat de locaties op de hoogte blijven van de zaken waar het bestuur aan werkt.

Op verzoek worden de verschillende locaties bezocht om te overleggen over bepaalde zaken. Verder is er meerdere keren per jaar een overleg met de voorzitters van alle locatieraden. En waar nodig worden rond bepaalde thema's bijeenkomsten georganiseerd voor alle locatieraden.

Daarnaast zijn er ook regelmatig bijeenkomsten van de verschillende portefeuillehouders met de vertegenwoordigers van de locaties. 

Via het centraal secretariaat kunt u in contact komen met de leden van het parochiebstuur.