Downloaden tarieven

Per 1 januari 2015 worden in alle locaties van de St. Paulusparochie dezelfde tarieven gehanteerd.

Klik hier voor de pagina waarop de actuele tarieven staan.

 

Sinds 1 januari 2006 wordt op de factuur voor een uitvaartdienst en/of begrafenis of voor bijzetting op ons kerkhof de post "Continuïteitsbijdrage" toegevoegd.

Waarom een continuïteitsbijdrage?

Als parochianen hebben wij allemaal belang bij het blijven voorbestaan (de continuïteit) van onze geloofsgemeenschap. Om in Neede een levendige geloofsgemeenschap te kunnen zijn, nu en in de toekomst, zijn er allerlei voorzieningen nodig: pastores, kerkelijke gebouwen, attributen voor de eredienst en andere voorzieningen om ons kerkelijk leven in gang te houden.
Op allerlei momenten in het leven wensen parochianen van deze voorzieningen gebruik te maken: niet alleen op zaterdag of zondag tijdens de weekendviering maar ook door de week, regelmatig of minder regelmatig, en soms maar af en toe ook bij feestelijke en droevige momenten, bij ziekte, enzovoort . En dat alles kost geld, behoorlijk wat geld.

Verreweg de grootste inkomstenbron van de locatie H. Caecilia Neede is de Actie Kerkbalans. Zonder deze Actie Kerkbalans kunnen wij niet voortbestaan. Het is de bedoeling dat elk huishouden (naar draagkracht) hieraan meedoet. Helaas doen nog niet alle huishoudens mee aan de kerkbijdrage, of slechts in zeer beperkte mate. Maar ook deze parochianen doen soms een beroep op de diensten van de parochie, bijvoorbeeld in geval van overlijden.

Tot nu toe betaalde iedereen hetzelfde tarief. Als locatieraad vinden wij het een onrechtvaardige situatie dat huishoudens die niet, of slechts beperkt, bijdragen aan de Actie Kerkbalans, wel tegen hetzelfde tarief gebruik maken van de diensten van onze parochie. Diensten, die alleen in stand gehouden kunnen worden dankzij de kerkbijdragen van anderen.
Om dit recht te trekken wordt sinds 1 januari 2006 een continuïteitsbijdrage in rekening gebracht bij een uitvaartdienst en/of begrafenis of voor bijzetting op ons kerkhof.
Het doel van de continuïteitsbijdrage is om huishoudens die niet of minimaal bijdragen via de Actie Kerkbalans aan de continuïteit van onze geloofsgemeenschap, dit alsnog laten doen op het moment dat zij gebruik maken van bepaalde diensten van onze geloofsgemeenschap.

Hoe wordt voorkomen dat huishoudens die wel meedoen aan de Actie Kerkbalans nu meer moeten gaan betalen?

Zoals uit het voorgaande blijkt is het niet onze bedoeling dat huishoudens die elk jaar trouw mee betalen aan de Actie Kerkbalans nu meer moeten gaan betalen dan tot nu toe. De continuïteitsbijdrage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevraagd.
Op de continuïteitsbijdrage kunt u namelijk uw bijdrage via de Actie Kerkbalans van de laatste 5 jaren in mindering brengen.

Bij de factuur wordt een brief bijgevoegd met een antwoordstrook. In de brief zal, net als hierboven, het doel en werking van de continuïteitsbijdrage worden uitgelegd. Ook zal uitgelegd en aangegeven worden hoe en hoeveel van de continuïteitsbijdrage kan worden teruggevraagd.

Het totaalbedrag dat kan worden teruggevraagd staat in de brief vermeld. Het bedrag wordt teruggestort na het invullen en opsturen van de antwoordstrook. Op de antwoordstrook staat ook de mogelijkheid aangegeven om het bedrag aan de locatie te schenken.

Voor parochianen die financieel minder draagkrachtig zijn, kan, in overleg met de locatieraad, een aangepaste regeling gevonden worden.

Voor de goede orde: deelname aan de Actie Kerkbalans is vrijwillig en dat blijft ook zo. Ongeveer 80% van de huishoudens in onze locatie doet eraan mee. Als locatieraad zijn wij hen hiervoor erg dankbaar want vooral dankzij hun bijdrage aan de Actie Kerkbalans kunnen alle activiteiten in onze geloofsgemeenschap doorgang blijven vinden.