Gemeenschapsopbouw

Opbouw is het werkgebied dat de mogelijkheden schept om de taken van liturgie, catechese en diaconie gestalte te geven. “Opbouw” draagt zorg voor de goede coördinatie en communicatie zodat de gelovigen samen en individueel hun geloof kunnen uiten, versterken en uitgroeien tot een vitale geloofsgemeenschap.

 

De volgende werkgroepen zijn actief in het werkveld gemeenschapsopbouw:

Wijken
Beheer Achterhuis
Koffie schenken
Kerkschoonmaak
Kerkversiering
Klussengroep
Locatiebibliotheek
Parochieblad
Beheer website
Ledenadministratie
Actie Kerkbalans
Financiële administratie
Locatiesecretariaat

 

Wijken

De parochie is geografisch verdeeld in 7 wijken. Elke wijk heeft een wijkhoofd en een aantal wijkraadsleden. Samen vormen zij het netwerk voor de verspreiding van het parochieblad Binding en voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Ook bezoeken zij nieuwe parochianen.

Verdeling locatie Neede in wijken

Wijkhoofden:
- Wijk 1: op te vragen bij het locatiesecretariaat 
- Wijk 2: Alouis Siemerink
- Wijk 3: Daniël Mol
- Wijk 4: Herman Jogems
- Wijk 5: Ria Heming
- Wijk 6: Annie Haarman
- Wijk 7: op te vragen bij het locatiesecretariaat 

Naar begin

Beheer Achterhuis

Eind 2010 is het nieuwe Achterhuis geopend, ons parochiecentrum met meerdere vergaderruimtes. De beheerdersgroep draagt zorg voor de inkopen, schoonmaak, onderhoud, reserveringen en verhuur.
Deze beheerdersgroep bestaat uit:
Annie Haarman (inkoop)
- Herman Heming (verhuur)
- Annie Klein Nijenhuis (schoonmaak)

Naar begin

Koffie schenken

Bij de vieringen op zondagmorgen en bij bijzondere gelegenheden ontvangt deze werkgroep na afloop de kerkgangers met koffie/thee.
Contactpersoon: Nardi Bemthuis

Naar begin

Kerkschoonmaak

Het interieur van de kerk wordt regelmatig onderhanden genomen door deze dames. Dweilen, banken afnemen, stofzuigen en koperpoetsen, kortom alles wat nodig is om onze kerk spik en span te houden.
Contactpersoon: Nardi Bemhuis

Naar begin

Kerkversiering

De leden van deze werkgroep verzorgen bij toerbeurt wekelijks de bloemversiering op het priesterkoor en bij de diverse heiligenbeelden in onze kerk.
Contactpersoon: op te vragen bij het locatiesecretariaat

Naar begin

Klussengroep

De klussengroep verzorgt elke 2e en 4e woensdagochtend van de maand (m.u.v. de wintermaanden) van 9.00 tot 12.00 uur het onderhoud aan de tuin rond de kerk en het Achterhuis, het kerkplein en het tuinonderhoud op het kerkhof.
Contactpersoon: Frans Thuinte 

Naar begin

Locatiebibliotheek

In de kleine zaal van het Achterhuis is een bescheiden verzameling boeken en tijdschriften voor o.a. liturgiewerkgroepen voor het voorbereiden van vieringen. De bibliotheek is te raadplegen gedurende de openingstijden van het locatiesecretariaat. Er wordt geen materiaal uitgeleend.
Contactpersoon: Corry Emaus

Naar begin

Parochieblad

In ons parochieblad Binding (dat 7 keer per jaar verschijnt in onze locatie) vindt u nadere informatie over activiteiten in de locatie en de St. Paulusparochie.
Het locatiesecretariaat zorgt voor het drukken, rapen, vouwen en nieten en de leden van de wijkraden bezorgen het parochieblad gratis bij u thuis.
Voor slechtzienden is een Groot-Letter Binding verkrijgbaar.
Artikelen kunt u e-mailen naar redactieneede@stpaulusparochie.nl of inleveren bij het locatiesecretariaat.
De inleverdata voor de komende nummers staan altijd achterin het parochieblad, bij de rubriek 'Van de redactie'.
Alle sinds 2006 verschenen nummers kunt u ook downloaden via deze site.
Contactpersoon: Gerard Bartels

Naar begin

Beheer website

De website www.stpaulusparochie.nl wordt up-to-date gehouden door een redactie, ondersteund door websitebeheerders per locatie.
Uw suggesties ter verbetering van deze website kunt u e-malen naar redactieneede@stpaulusparochie.nl.
Contactpersoon: Gerard Bartels

Naar begin

Ledenadministratie

Voor de ledenadministratie wordt gebruik gemaakt van de door het Bisdom voorgeschreven Navision-applicatie van GAC.
Wij verzoeken u om wijzigingen tijdig aan ons door te geven. Klik hier voor het downloaden van een mutatieformulier.
Contactpersoon: Ria Heming

Naar begin

Actie Kerkbalans

De locatie Neede neemt ook jaarlijks deel aan de actie “Kerkbalans” in de maand januari.
Klik hier voor meer informatie.
Contactpersoon: Ria Heming 

Naar begin

Financiële administratie

De financiële administratie draagt zorg voor de betalingen, loonadministratie, rapportages en alle andere voorkomende administratieve werkzaamheden.
Contactpersoon: op te vragen bij het locatiesecretariaat 

Naar begin