Diaconie

Diaconie is een wezenskenmerk van het christen-zijn. Diaconie heeft tot doel de kerk en de maatschappij gevoelig te maken voor mensen die leven aan de kant van de samenleving waar recht en rechtvaardigheid in het geding zijn. Het is dienstbetoon aan mensen die in de knel zitten en hulp behoeven.

De volgende werkgroepen zijn actief in het werkveld diaconie:

Ziekenbezoekgroep
Thuis communie uitreiken
Seniorensoos
Kerkradio

 

Ziekenbezoekgroep

Parochianen die in het ziekenhuis of verpleeghuis verblijven en zij die reeds geruime tijd thuis zitten wegens ziekte worden, als zij daar prijs op stellen, door leden van de bezoekgroep bezocht. De bezoekgroep wil graag bericht ontvangen van de huisgenoten, familie of buren als iemand in het ziekenhuis is opgenomen of thuis lang ziek ligt en bezoek op prijs stelt.
U kunt een verzoek tot ziekenbezoek doorgeven aan het locatiesecretariaat.

Bij gelegenheid van de jaarlijkse ziekendag in september is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een gezamenlijke ziekenzalving of ziekenzegening.
U hoeft niet “doodziek” te zijn om het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen. Het meest zinvolle is dat men dit sacrament viert met volle kennis en temidden van de familiekring. Het is daarom van belang dat het tijdig aangevraagd wordt via het locatiesecretariaat. Men mag dit sacrament gerust meerdere keren ontvangen.

Naar begin

Thuis communie uitreiken

Op elke eerste donderdag van de maand wordt de H. Communie gebracht aan zieken en bejaarden.
Zij die hieraan deel willen nemen kunnen dit opgeven bij het locatiesecretariaat.
Als het mogelijk is wordt verwacht dat thuis het volgende klaar staat: een tafeltje met een witte doek, een kruisbeeld met een of twee kaarsen, wijwater en een palmtakje.

Naar begin

Seniorensoos

Deze werkgroep organiseert elke derde donderdag van de maand in het Achterhuis tussen 14.00 uur en 17.00 uur een gezellig samenzijn voor parochianen boven 55 jaar (m.u.v. de maanden juli en augustus).
Contactpersoon: Willy Klein Nijenhuis

Naar begin

Kerkradio

De locatie Neede beschikt over een eigen zendinstallatie om vieringen in onze kerk uit te zenden.
U kunt via de locatie een kerkradio-ontvanger aanschaffen ( 160,-). Er zijn géén abonnementskosten verschuldigd. De locatie neemt de kosten van de jaarlijkse zendvergunning voor haar rekening.
Met deze ontvanger kunt u ook vieringen in de RK Kerk in Eibergen en in de Grote Kerk in Neede beluisteren.
U kunt ook tijdelijk een ontvanger huren, bijv. als u wegens ziekte tijdelijk de vieringen in de kerk niet kunt bijwonen (á 2,- per week).
Contactpersoon: Joop Weelink

Naar begin