Catechese

Er is sprake van catechese als we samen luisteren, naar onszelf, naar elkaar, naar de Schrift en naar de Traditie om daarin God te ontdekken en vorm te geven in het leven van elke dag.

De volgende werkgroepen zijn actief in het werkveld catechese:

Doopwerkgroep
Eerste Communie
Vormselvoorbereiding
Huwelijksvoorbereiding
Schoolcatechese
Stuurgroep Oecumene

 

Doopcatechese

Van ouders die hun kind willen laten opnemen in onze geloofsgemeenschap wordt verwacht dat zij zich een avond vrijmaken om samen met andere ouders te praten over doop, geloof en kerk en om samen de viering voor te bereiden. Een kind wordt namelijk in een gezin geboren en in een kerk gedoopt. Een kind dat gedoopt wordt, wordt opgenomen in de geloofsgemeenschap. Het gaat vanaf dat moment behoren bij al die mensen die geloven in Jezus. Door een gezamenlijke voorbereiding en vervolgens een gezamenlijke doopviering, krijgt de doop als opname in de gemeenschap een duidelijk herkenbaar gezicht.
Als u uw kind wilt laten dopen, kunt u dat doorgeven aan het locatiesecretariaat. De werkgroep neemt daarna contact met u op.
Contactpersoon: Mariël Stokkers

Naar begin

Eerste Communie

Elk jaar bereidt deze werkgroep kinderen uit groep 4 van de basisschool in een serie bijeenkomsten voor op de viering van de Eerste Communie. De voorbereiding wordt gezamenlijk gedaan door de locaties Neede, Eibergen, Rekken en Rietmolen.
Contactpersoon Neede: Anita Wientjes

Naar begin

Vormselvoorbereiding

Kinderen uit groep 8 van de basisschool worden door de werkgroep via een aantal bijeenkomsten (deels met ouders erbij) voorbereid op het Vormsel.
De Vormselvoorbereiding wordt gedaan in samenwerking met de locaties Eibergen, Rekken en Rietmolen. De Vormselviering zelf wordt ieder jaar gehouden in een andere kerk (Eibergen, Neede of Rietmolen).

Naar begin

Huwelijksvoorbereiding (St. Paulus)

Aan een huwelijksviering gaat een uitgebreide voorbereiding vooraf. Die vindt deels plaats samen met andere aanstaande paren (twee avonden), en één avond met de voorganger. In een folder die via het locatiesecretariaat te verkrijgen is, kunt u hier meer over lezen.
Een sacramentele huwelijksviering kan alleen in aanwezigheid van een priester. Om diverse redenen kan een bruidspaar afzien van een sacramentele huwelijksviering maar wil het toch Gods zegen vragen over de nieuwe levenskeuze. Dan ligt een gebedsdienst voor de hand. Eventuele kinderen kunnen wel in de kerk gedoopt worden. Tijdens de voorbereiding worden deze vormen van huwelijkssluiting besproken.
Voordat u afspraken maakt met andere organisaties is het van belang dat u eerst contact opneemt met het locatiesecretariaat om de datum van de kerkelijke dienst vast te leggen. Dit moet minimaal een half jaar van tevoren gebeuren. Huwelijksvieringen op zaterdag zijn slechts beperkt mogelijk. Een viering op zaterdag mag niet na 11.00 uur beginnen.
Contactpersoon: Trudy Korenromp (Groenlo)

Naar begin

Schoolcatechese

Jaarlijks is er op Witte Donderdag een schoolviering van de RK scholen in Neede.

Naar begin

Stuurgroep Oecumene

We vinden het waardevol een goede samenwerking te hebben met de andere kerken in Neede. Minimaal 3x per jaar is er een oecumenische dienst, georganiseerd door de Werkgroep Oecumenische Diensten. De Stuurgroep Oecumene coordineert de activiteiten op oecumenische gebied en probeert nieuwe initiatieven te ontwikkelen,
Contactpersoon: Gerard Bartels

Naar begin