Liturgie

Onder liturgie verstaan wij alle bijeenkomsten die tot doel hebben, in bezinning en gebed, in woord en of handeling de verbondenheid met elkaar en met God uit te drukken. In de liturgie spreekt God ons aan en wij antwoorden in gebed, in belijdenis en in handeling.

De volgende werkgroepen zijn actief in het werkveld liturgie:

Misdienaars/misdinettes en acolieten
Acolieten
Koren
Kosters
Lectoren
Avondwake en Uitvaart
Collectanten
Werkgroep Vieringen
Werkgroep Oecumenische Diensten
Werkgroep Gebedsdiensten voor Ouderen
 

Misdienaars en acolieten

Kinderen mogen misdienaar worden zodra ze de 1e Communie hebben gedaan. Ze assisteren dan de voorganger in vieringen. Jongens heten officieel 'misdienaar' en meisjes 'misdinette'.
Oudere misdienaars worden, als ze het Vormsel hebben ontvangen, 'acolieten' genoemd.
Contactpersoon: Henk Holtkamp

Naar begin

Koren

De locatie Neede kent drie koren:
- Diapason (middenkoor)
- Dameskoor
- Herenkoor

Koor 'Diapason':
De leden variëren in leeftijd. Lid worden is mogelijk vanaf 10 jaar.
De repetities worden gehouden op maandagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in het kerkgebouw.
Samenstelling koorbestuur: 
- Ine Brockötter-Bruggeman (voorzitter)
- Ery Geerts-Bolster (secretaris)
- Petra Stoer-Klein Kiskamp (penningmeester)

Dameskoor:
De repetities worden gehouden op dinsdagavond van 19.30-20.30 uur in het kerkgebouw.
Samenstelling koorbestuur:
- Annie Klein Nijenhuis (voorzitter)
- Betsie Jalving (secretaris)
- Hermien Kempers (penningmeester)

Herenkoor:
De repetities worden gehouden op dinsdagavond van 20.30-21.30 uur in het kerkgebouw.

Samenstelling koorbestuur:
- Henk van Egmond (voorzitter)
- Herman Heming (secretaris)
- Paul Bolster (penningmeester)

Naar begin

Kosters

Bij elke viering zorgt een koster voor het openen van de kerk, het inschakelen van de geluidsinstallatie en verlichting, het aansteken van de kaarsen, boekjes klaarleggen, klaarzetten van het liturgisch vaatwerk, het wisselen van de liturgische kleuren etc. En na de viering zorgt de koster ook weer voor het netjes achterlaten van de kerk.
Contactpersoon: Henk Holtkamp

Naar begin

Lectoren

Bij elke weekendviering waarin een pastor voor gaat is een lector aanwezig. De lector leest tijdens een viering uit het lectionarium en leest aan het slot van de viering de mededelingen. Ook helpt de lector bij het uitreiken van de Communie.
Contactpersoon: Simone Meijerink

Naar begin

Avondwake en Uitvaart

Na een overlijden verzorgen twee leden van deze werkgroep de Avondwake. Een van deze leden zal ook bij de uitvaartdienst de voorganger assisteren. Desgewenst gaat deze vrijwiilliger na de uitvaartdienst mee naar het crematorium.
Deze werkgroep gaat ook mee voor in de jaarlijkse Allerzielenviering op 2 november. 
Contactpersoon: Annie Klein Nijenhuis 

Naar begin

Collectanten

Tijdens een viering verzorgen twee collectanten de 1e collecte.  Als er een 2e collecte is (deze worden van tevoren aangekondigd in het parochieblad), dan zijn hiervoor twee extra collectanten aanwezig.
Contactpersoon: Henk Holtkamp

Naar begin

Werkgroep Vieringen

Er is niet altijd een voorganger beschikbaar voor een viering. In zo'n geval kan een beroep worden gedaan op de Werkgroep Vieringen. Deze vrijwilligers zijn toegerust voor deze taak en verzorgen zelfstandig de viering, inclusief de overweging.
Contactpersoon:  Lidy van der Heijden-de Wildt

Naar begin

Werkgroep Oecumenische Diensten

Samen met de PKN Neede worden er minimaal 3 oecumenische diensten gehouden (in de week van de eenheid van de Christenen in januari, in juni en in de Vredeweek in september).
Contactpersoon:  Lidy van der Heijden-de Wildt

Naar begin

Werkgroep Gebedsdiensten voor Ouderen

Elke laatste vrijdag van de maand is er om de Grote Kerk een Oecumenische Gebedsdienst voor Ouderen. Na die dienst is er koffie drinken en voor vervoer kan worden gezorgd.
Contactpersoon: Leo van der Meer 

Naar begin