Welkom bij de locatie H. Mattheus Eibergen

INLEVEREN KOPIJ VOOR DE NIEUWE ECHO KAN TOT vrijdag 16 maart

Op deze pagina's kunt u meer te weten komen over de locatie H. Mattheus te Eibergen.

Adres kerk: Grotestraat 88

Wat bieden we u:
* In de liturgie en de vieringen kunt u een rustpunt vinden en kracht opdoen voor uw dagelijkse leven.
* In de preek krijgt u de bijbel uitgelegd met het oog op actuele vragen over uw persoonlijke leven of de maatschappij.
* In onze locatie kunt u een geloofsgemeenschap vinden waar mensen naar elkaar omzien, hun zorgen met elkaar delen en hun talenten gebruiken om de parochie en de kerk gestalte te geven.
Ik wens u in ieder geval veel leesplezier toe als bezoeker van onze pagina's.

Wilhelmien Fels de Vrught
Voorzitter locatieraad H. Mattheus Eibergen

st paulus parochiest paulus parochiest paulus parochiest paulus parochiest paulus parochiest paulus parochiest paulus parochie

Nieuws


21-03-2018
Afscheid bestuurslid Jan Hoffman

Jan Hoffman is per 1 januari 2018 afgetreden als bestuurslid Bouwzaken. Hij is in 2017  75 j Lees meer >>

21-03-2018
Het bestuur van de St. Paulusparochie zoekt nieuwe bestuursleden!

Op dit moment zoekt het bestuur parochianen die een tijdje mee willen draaien en na een inwerkper Lees meer >>

15-03-2018
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid op 8 april in Groenlo

Sinds het jaar 2000 heet de Tweede Zondag van Pasen -Beloken Pasen- de “Zondag van de Godde Lees meer >>

14-03-2018
Parochiebedevaart naar Lourdes 28 april t/m 5 mei 2018

Net zoals in 2009, 2012 en 2015 organiseert het Aartsbisdom een bedevaart naar Lourdes waar wij a Lees meer >>

05-03-2018
Kruiswegviering in Groenlo

Goede Vrijdag herdenken we Jezus’ kruisweg. De viering is om 15.00u in de Calixtusbasiliek. Lees meer >>

03-03-2018
Sam's kledingactie op 6 en 7 april in Rietmolen, Rekken en Neede

In Rekken, Neede en Rietmolen staan de voorjaarsacties van Sam’s Kledingactie voor Mensen i Lees meer >>

01-03-2018
De viering van het Paastriduum in het Eucharistisch Centrum

In deze Veertigdagentijd bereiden wij ons als christenen voor op Pasen. We vieren dat Christus ui Lees meer >>

01-03-2018
Boete en verzoening met Pasen

In de Bijbel lezen we dat God mensen die verkeerd hebben gehandeld, niet wil bestraffen. Hij wil Lees meer >>

01-03-2018
De Passie in Beltrum en Rietmolen

De Passie vertelt het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth en kent sinds de Middeleeuwen een gro Lees meer >>

01-03-2018
Dankwoord van pastor Zoet

Op vrijdag 2 februari heb ik erbij stilgestaan, dat ik twaalfeneenhalf jaar geleden begon als pas Lees meer >>

27-02-2018
Kloosterdagen in Megen (20 t/m 23 augustus 2018)

Even weg uit de drukte en sleur van alledag en opgenomen worden in het ritme van de getijdenvieri Lees meer >>

27-02-2018
Paasdienst voor kinderen 'Jezus leeft!!'

Het is Pasen. De vrouwen zijn verdrietig als ze op zondagmorgen vroeg naar het graf van Jezus lop Lees meer >>

01-02-2018
Vastenactie 2018: Zambia

Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de Zusters van het Heilig Hart van Jez Lees meer >>

14-12-2017
Verenigd in gebed voor de vrede

Jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede.

< Lees meer >>